فشارشکن آب چیست؟

به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست امر میگیرد، به این شکل که با کمتر فشار پاییندست در اثر ارتقا

توسط MRAMINS در 9 اسفند 1400
به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست امر میگیرد، به این شکل که با کمتر فشار پاییندست در اثر ارتقاء برداشت از فشار تنظیمی پایلوت، مقدار گشودگی پایلوت ارتقاء پیدا کرده و این استدلال باعث تخلیه بیشتر آب درپوش میشود؛ در سرانجام شیر اصلی به میزان بیشتری گشوده شده و میزان افت بوجود آمده در خط لوله را جبران میکند. به طوری که اهمیت افزایش فشار، پاپت حرکت کرده و روغن از پمپ به مخزن تخلیه می شود. به طور معمول فشار آب خروجی از مخازن بالا بوده و جهت ورود به سیستم لوله کشی آب مصرفی خانگی مطلوب نیست. آب خروجی از مخازن به طور معمول فشار فراوان بالایی دارد. ارزش شیر فشارشکن هیدرولیک اساسی دقت به گونه کارگزاشتن آن و همینطور کمپانی تولید کننده رنج مختلفی دارد. به تیتر نمونه فشار بالا می تواند لوله ها و یا این که حتی دیگر اتصالات سیستم مثل زانویی ها را از هم قطع تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک کند. اصولا اگر آب با فشار مناسب در اختیار همین تجهیزات قرار نگیرد، عملکرد مطلوب را برای اطفای حریق نخواهند داشت. در ادامه در گزینه بها اشکال فشارشکن هیدرولیک مشاجره و راهنمای خرید فشارشکن هیدرولیک مناسبی در اختیار شما قرار خوا‌هیم داد. در صنعت های کشاورزی، چوب، خودروسازی و صنایع غذایی، ولوهای فشارشکن پنیوماتیکی در طیف وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. حال اگر شرایطی خاص و یا این که غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، احتمال زخم دیدن پمپ و بقیه اجزا و تجهیزات، اتلاف اقتدار و ارتقاء دما در مدار هیدرولیک مضاعف مضاعف خواهد بود. بخش اعظم ترین و پرمصرفترین شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس ها هستند که اساسی توجه به نیاز مدار به فعالیت گرفته میشوند. پایلوت موجود در همین تجهیزات به کمتر فشار اهمیت است و موجب عمل افتادن شیر اصلی میشود. از گزاره منش حل همین مشکلات به کار بردن پمپ و فشار شکن ها می باشد و پمپ ها زمانی به عمل برده می شوند که کاهش فشار سیالات به وجود می آیند و در رخ بالا رفتن فشار بیش از حد گزینش شده از فشار شکن به کار گیری می شود . نیروی به وجود آمده از سوی سیال سبب ساز بستن مسیر جریان می شود و نیروی مخالف از سوی فنر گرفته و رغبت به گشوده نمودن مسیر جریان دارد.
آخرین مطالب