عرضه انواع کتاب در کتابفروشی ها

پیش از این ، کتابفروشی ها محل بحث کتابها و مسائل مربوط به آن بودند. مکانی که حضور یک کتابفروش آگاه به رشد و انتخاب بهتر مخاطبان کمک می کند. کم کم کتابفروشی ها بزرگتر می شوند و فروش بیشتری نسبت به قبل دارند. در یک کتابفروشی بزرگ بخشهای مختلفی وجود دارد و هر بخشContinue reading “عرضه انواع کتاب در کتابفروشی ها”