طلاق از طرف مرد با وکیل

در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جدایی با رضایت متقابل و جدایی از زن , طلاق از طرف مرد هم صورت پذیرد . طبق ضابطه کهن , مردان میتوانند سوای ارائه هیچ مدرکی , زنان خویش را هر زمان که خواستند جدایی دهند .

ولی همهمه ناشی از حق یک جانبه و بلامانع  طلاق  از جانب مرد  سبب به ساخت شرایطی مختص مثل ضابطه حمایت از خانواده شده‌است که قوانینی را برای جدایی از همسر آماده می نماید که به معنای تهیه و تنظیم این حق است . با این مقدمه درین مقاله , قصد داریم جدایی مرد را به روند آن , یعنی مراجعه به داوری و مدرک عدم قابلیت و امکان سازگاری , توضیح دهیم .

 

 طلاق  از جانب مرد ،جواب این است که زیرا اصل جدایی در دست مرد است , حکمی صادر می شود , البته مساله مالی و غیر مالی مرتبط با وصلت به دلایلی می‌تواند در دادگاه خوب مطرح شود .

البته در‌صورتی‌که زن از جدایی راضی نباشد , طلاق  از جانب مرد  پرونده جدایی به زمان یک یا این که یک‌سری سال تمدید می شود . ادعای مرد در باب مطالبات مالی ناشی از وصلت در دادخواست جدایی سبب طولانی شدن پرونده می شود . برای مثال , درصورتی که زن ضمن التماس جدایی از شوهر خویش , شخصاً یا این که از روش وكیل , نیازمند قصاص در وصلت است . طلاق  از جانب مرد  پرونده به وسیله دادگاه برای کارشناسی گزینش می شود , طلاق  از جانب مرد  تحت عنوان زمان ارزیابی , که برای آن ممکن است بعداز کارشناسی , یکی طرفین به میزان رقم خورده به وسیله متخصص اعتراض نماید , مورد به کمیسیون کارشناسی ارجاع می شود . بدین ترتیب اصل جدایی برای شوهر راحت خواهد بود البته پرداخت حقوق و دستمزد مالی زن ناشی از تزویج زمینه ساز خواهد بود . به این ترتیب , در‌حالتی که زن جدایی طلب نكند و شوهر تقاضای جدایی كند , زن ( زوجه ) به تأخیر رسیدگی اعتراض می كند و مطالبه مهریه , طلاق  از جانب مرد قصاص و نیمی از اموال – قبول حق زوجه – پرونده را به وقوع پیوستن داد

حقوق زن در طلاق از طرف مرد

مرد ممکن است برهان خیر برای التماس جدایی داشته باشد . طلاق  از جانب مرد  از جمله نافرمانی زنان , خشونت برعلیه زنان , سلب آزادی از زنان , ترک معاش خانوادگی و ناباروری زنان و . . . ; همینطور ممکن است هیچ ادله معتبری برای این خواهش وجود نداشته باشد .

درهرحال , خواه مرد ادله معتبری برای جدایی داشته باشد طلاق  از جانب مرد  یا این که خیر , دادگاه به خواهش او رضایت میدهد . چون طبق احکام شرع و فقه , جدایی اختیار شوهر است و حتی‌د‌ر صورت مخالفت زن هم قابلیت وقوع دارااست .

صرفا تفاوت در خواهش جدایی به وسیله شوهر این است که آیا بعضی از حقوق و دستمزد و حقوق و دستمزد مالی وابسته به زن است یا این که خیر؟  طلاق  از جانب مرد  مثل مشاجره در باب تقسیم یا این که نصف شدن میزان دارایی ها , که بعداً در‌این حقوق و دستمزد مالی کلام خوا هیم کرد .

مهریه در طلاق از طرف مرد

درخواست طلاق از طرف مرد و مهریه

در صورت نیاز به مهریه ,  طلاق  از جانب مرد  هر زمان که زن بخواهد بایستی به زن پرداخت شود و در صورت جانور بودن مهریه , زن بایستی تمکن مالی مرد را ثابت نماید یا این که بعد از معرفی , اموال مرد را توقیف نماید .

 طلاق  از جانب مرد  در شرایطی که همسر کارکشته به پرداخت مالی از جمله مهریه , نفقه نفقه و غیره نباشد , قادر است به دادگاه استدعا نماید و اظهار نماید که توانمند به پرداخت یکجا نیست .

طلاق  از جانب مرد در صورت صادر شدن حکم حبس ابد , این دستمزد را به صورت اقساط به زن پرداخت می نماید 

 

طلاق از طرف مرد چگونه است

برای پرداخت قصاص به یک زن , در‌حالتی که مرد التماس جدایی نماید , طلاق  از جانب مرد  می بایست سه قضیه در دادگاه معین شود .

نخستین :  طلاق  از جانب مرد  بایستی ثابت شود که زن طبق دستورها شوهر خویش کارهایی انجام داده که با قول خویش مطابقت و همخوانی نداشته باشد .

دوم این که , زن قصد انجام شغل های منزل را به صورت بدون‌پول نداشته است طلاق  از جانب مرد 

و سوم این که , کاری که عرفا انجام داده اند یک پاداش دارااست .  طلاق  از جانب مرد  دادگاه در کارایی است تا زن و شوهر را در عوض شغل های منزل صلح و دوستی دهد .

 

اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

برای پرداخت قصاص به یک زن , طلاق  از جانب مرد  در شرایطی‌که مرد التماس جدایی نماید , بایستی سه مسئله در دادگاه معین شود .

 طلاق  از جانب مرد  می بایست اثبات شود که زن طبق امر شوهر خویش کارهایی انجام داده که با پیمان خویش مطابقت و همخوانی ندارد .

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید