ملی بدن کیسه تشدید کمبود خانه های مراسم تشییع جنازه’ مشکلات

کمبود بدن کیسه های پیچیده روند مراقبت از مرده. برای مثال مدیران مراسم تشییع جنازه نمی تواند با استفاده از پارچه های سنتی را پوشش می دهد استفاده می شود در هنگام حمل و نقل مرحوم بیمار از بیمارستان به سردخانه. به دلیل کیسه های بدن هستند و کمبود برخی را آغاز کرده اند که با استفاده از پلاستیک است اما مدیران مراسم تشییع جنازه انتخاب کردن به استفاده از رنگ سفید شیری پلاستیکی به جای استفاده از پلاستیک شفاف تر باشد به احترام عزیزان.

در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی

کمبود رانده است در بخشی از کمبود آزمون. در حال حاضر استاندارد است که برای درمان همه مرحوم بیماران به عنوان اگر آنها تا به حال COVID-19. که تولید نیاز به کیسه های بیشتر.

تحت اداره ايمنی و بهداشت شغلی استانداردهای کارگران باید لباس کامل دنده محافظ و استفاده از کیسه های بدن هنگامی که یک شخص می میرد از یک بیماری عفونی است اما کمبود آن را سخت تر است.

“شما می خواهید به مواد با کیفیت خوب است که نمی خواهد قادر به rip کردن. قبل از COVID وجود دارد برخی از کیسه های ساخته شده از مواد نازک تر که ریپ خیلی به راحتی. در حال حاضر وجود دارد این طبیعی است. اگر آن را ریپ که قابل نگرانی گفت:” جویس deJong یک آسیب شناس پزشکی قانونی و عضو هیئت مدیره با تولید کننده Mopec.

مراکز کنترل بیماری و پیشگیری صادر موقت هدایت در 30 آوریل حاکی از این است که با توجه به متنوع “انواع ساخت و ساز و شرایط بدن کیسه مواد” کارگران باید با استفاده از “محتاطانه قضاوت” در تصمیم گیری چه نوع از کیسه استفاده کنید و اینکه آیا دو کیسه ها لازم است. CDC مشخص شده اقدامات احتیاطی را در دست زدن به بدن یا مایعات بدن از یک COVID-19 قربانی.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>