ژنیکوماستی یک بیماری شایع در مردان و پسران است

ژنیکوماستی فیزیولوژیک به طور معمول در طی سه تراز از زندگی روی میدهد؛ زمان نوزادی، نوجوانی و پیری. ژنیکوماستی ط

توسط MRAMINS در 8 بهمن 1400
ژنیکوماستی فیزیولوژیک به طور معمول در طی سه تراز از زندگی روی میدهد؛ زمان نوزادی، نوجوانی و پیری. ژنیکوماستی طبق معمول در هر دو طرف واقعه می افتد ولی در بعضی موارد می تواند یک طرفه باشد. مردانی که میزان متعددی از وزن خویش را کمتر دادهاند، معمولا با مقدار متعددی پوست مازاد در منطقه سینه خود هستند. وقتی که شخص دستهای خویش را در بالای سر قرار میدهد، سینه یه خرده صافتر و کوچکتر به لحاظ میرسد. در همین شیوه درمانی ابتدا یک برش خمیده در نصیب پوست تحت سینه و یک برش دیگر در نصیب اطراف حوزه‌ تیره دور نوک سینه تولید میشود. به این نوع شیوه درمانی، VASER گفته میشود. همین مورد قضیه در خصوص پاسخ ندادن بدن بیمار به معالجه دارویی هم درستگو است. عاقبت پایانی معالجه پس از از بین بردن تمام ورم و کبودی قابل مشاهده میباشد. در طول زمان بهبودی جهت کمتر ورم و کبودی بیمار بایستی به طور مداوم از گن فشردهساز به کار گیری کند. در جلسه مشاوره دکتر معالج بر اساس انتظارات و نتایج گزینه حیث متقاضی، برنامه درمانی ویژهای را طرحریزی کرده و هزینه فعالیت جهت ریز نمودن سینه گزینش خواهد شد. در اولی جلسه مشاوره، دکتر انتظارات و سرانجام مورد لحاظ متقاضی را تحلیل میکند. ممکن می باشد از داشتن همین علامتها نگران شوید و فکر کنید که به سرطان مبتلا شدهاید، همین قابلیت و امکان در بعضا آقایان وجود دارد البته وجود ژینکوماستی لزوماً به مفهوم داشتن سرطان نیست. شکلگیری عده در پستان از گزاره نشانههای این بیماری میباشد که بخش اعظم در نوک سینه تولید میشود. ساخت کمپرس سرد زیاد آسان است، تنها می بایست یک سری قطعه یخ را در یک حوله تمیز پیچید و این کمپرس سرد را به مدت یک دقیقه بر روی سینهها قرار ژنیکوماستی درمان داد. اگر چه نتیجه حاصل از جراحی ژنیکوماستی به جهت مدت طولانی ماندگار است، همین شیوه درمانی سبب دوری از تبارک شدن دوباره بافت سینه و یا جلوگیری از ارتقا وزن نمیشود. در دنیا، حدود ۲۰۰۰ مرد در سال روان دچار به سرطان پستان شناخته شدهاند.سرعت مرگ ناشی از سرطان پستان در مردان بخش اعظم از زنان است، یعنی حدود ۴۵۰ مرد در سال به دلیل سرطان پستان فوت می کنند و اما بزرگی غدد پستان در مردان چندان خطرناک نیست. هنگامی که دستها در کنار تن قرار دارند ظاهر سینه حساس وقتی که دستها در بالای سر قرار میگیرند متفاوت باشد. اشخاصی که این خلل را داشته اصولا در سنین ذیل بخاطر ظاهر بدن خود مبتلا افسردگی شده و گاها از طرف اطرافیان گزینه تمسخر قرار می گیرند که سرانجام آن انزواطلبی و قرار گرفتن در معرض برخی بیماری های کم عقل ناشی از احساس طرد شدن از جامعه می باشد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن