نقد فیلم قهرمان - ابرقهرمانها وجود ندارند

رحیم (امیر جدیدی) - دقیقاً به ادله تمام نقاط ضعفش - یک عدد از دوست داشتنی ترین قهرمانان سینما به جهت مدت طولان

توسط MRAMINS در 17 بهمن 1400
رحیم (امیر جدیدی) - دقیقاً به ادله تمام نقاط ضعفش - یک عدد از دوست داشتنی ترین قهرمانان سینما به جهت مدت طولانی شد. رحیم دو روز مرخصی دارد، او اساسی دوست دخترش ملاقات میکند، که در کشورمان محافظهکاری دوچندان زیادی نیاز دارد، جایی که یک زن مجرد مردی را ملاقات میکند که شاید حیاتی ساختار کشور ایران در دوگانگی نسبی باشد. و پس از آن بود که اهمیت آغاز پاندمی کرونا این فیلم تا شهریور امسال در صف انتظاری نسبتاً دو ساله ماند تا رنگ سناریو را به خویش ببیند. اینکه رحیم از بر روی کینه کاری انجام نمیدهد و قصد نیت شری ندارد، او را به چهرهی مثال سینمای کشور‌ایران و به ویژه اصغر فرهادی تبدیل میکند. مخاطبان سینما میتوانند «قهرمان» را در سالنهای سینمایی ببینند و برنامه مستند هم در فضای مجازی بارگذاری شده است. دوربین در بالا رفتن یار سوژهاش نمیباشد در زیر وارد شدن اما چرا. فرهادیای که هربار از نگاه خودش فیلم قابل قبولی ساخته و افتخاری به دست آوردن کرده می باشد ولی قربانی قضاوتهای متعدد بهویژه در فضای مجازی می گردد و مدام در ذهن ها عمومی بالا و تحت میرود. در تدوین و صداگذاری این ورژن تازه که یکسری سال بعد از آن از نسخه گذشته تنظیم شده، به وضوح پیداست هدف این هنرجو نزدیک نمودن همین فیلم مستند تا جای قابلیت و امکان به فیلم «قهرمان» بوده است. براین اساس چالهای عمیقتر و عمیقتر حفر میکنند، که به حیث میرسد به سختی میتوان از آن رها شد. در فیلم اصغر فرهادی، فرهنگ وتمدن پهلوان پروری به نقد کشیده شده هست و هرچند جامعه اهل ایران در همین راستا ید طولایی دارد، اما این مسئله را به وفور میتوان در بقیه جوامع بشری هم یافت. اصغر فرهادی یک فیلمساز اهمیت در تاریخ سینمای کشور ایران می باشد و تحولاتی که در تاریخ سینمای کشور ایران به وجود آورده قابل انکار نیست. اکثر وقت ها مردم برای حفظ از دیگران یا عدم توهین به هنجارهای بیش از حد سفت و دشوار یک جامعه، به لاف های ریز بسنده میکنند، که پس از آن به شتاب عواقب غیر قابل تصوری را ایجاد میکند. همین مدیریت زندان میباشد که آنقدر مشتاق نشان دادن کار ظاهراً نجیبانه رحیم می باشد که از یک گروه تلویزیونی دعوت میکند، تا همه چیز را مطابق مراد خود پیش ببرد، حتی به غلط! آنقدر رخنه فیلمنامهای دارااست که خوب تر هست از آن بگذریم. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه اصغر فرهادی دلیر کپی لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب