نحوه کار ECU خودرو - بخش های مختلف ایسیو خودرو - مجتمع فن آموزان

تدریس تعمیرات مشقت بار افزاری اشکال یونیت کنترل های موجود در اتومبیل یا به عبارتی ایسیو خودرو. ایسیو به معنای

توسط MRAMINS در 15 فروردین 1401
تدریس تعمیرات مشقت بار افزاری اشکال یونیت کنترل های موجود در اتومبیل یا به عبارتی ایسیو خودرو. ایسیو به معنای مرکز در اختیار گرفتن خودرو است و از واژه Electronic Control Unit گرفته شده است که به اختصار ECU خوانده و تلفظ می شود. از گزاره سرفصل های ایسیو می توان به موارد پایین اشاره کرد . در دهه 1980، حیاتی رواج یافتن ایسیو ، شیرهای الکترونیکی در اختیار گرفتن هوای آزاد معرفی شدند که بخش اعظمی از این مسائل را حل می کرد ، دارای این حال ای سی یو در درحال حاضر حاضر قسمتی از جریان هوا را کنترل می کند و اجزای دیگر کماکان باقی باقی مانده است. در اتومبیلهای تازه برای ساخت به کارگیری خوب تر ؛ از یونیت کنترولهای دیگری غیر از ایسیو به کار گیری شده که در مواردی حساس ایسیو اتومبیل ارتباط در همین سر فصل اموزشی حساس انواع این سیستم ها اشنایی پیدا خواهید کرد . به طور مثال شرایط پدال گاز و سیستم اگزوز را به جهت یک احتراق درست مورد تحلیل قرار می دهد .. علاوه بر عملکردهای احتراق ، ایسیو عملکردهای امنیتی اتومبیل را نیز آیتم بررسی قرار می‌دهد ایسیو mvm 530 . همین نحوه معمولی نیاز به تنظیم مستمر سرعت به دور خلاص داشته و زمان سرد شدن موتور یا این که فرسودگی قطعات مختلف مستعد انحراف بود. از آنجایی که ایسیو از قطعات گوناگونی و سنسورها تشکیل شده ؛ به این ترتیب احتمال خرابی و بروز نقص‌ در همین در همین قطعه دوچندان وجود دارد. Ecu که مخفف (Electronic Control Unit) مغز متفکر اتومبیل می باشد و وظیفه در اختیار گرفتن سنسورها و ریزپردازنده های کارگزاری شده در باطن خودرو رو را در اختیار دارااست . ایسیو ECU به معنای مرکز در اختیار گرفتن خودرو میباشد که از کلمه Electronic control Unit گرفته شده است. بنابراين در اغلب موارد، عيوب ايجاد شده در سيستم را موادسازنده الكترونيكي درون ecu تولید کرده و به پردازنده مرکزی ecu گزارش می دهند و در واقع عیب یاب صرفا گزارشات یا این که کدهای خطای ارسال شده را به تعميرکار ارائه می دهد و به‌این ترتیب تعمیرکار به راحتی می تواند حیاتی مشخص شدن عیب خودرو به تعمیر آن سرگرم شود .
آخرین مطالب