مترینگ پمپ، بهترین گزینه محسوب میشود

Mainly during this time, manufacturers used pumps to control canal locks and various forms of water flow, thou

توسط MRAMINS در 27 فروردین 1401
Mainly during this time, manufacturers used pumps to control canal locks and various forms of water flow, though they did not control water flow directly. They can have constant flow rates no matter the engine speed. On top of industry and location specific standards, you may want to make sure your metering pumps meet the standard guidelines of one or more organizations in the US or EU, such as ATEX, NEMA, and/or ANSI. 6. هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم. دوزینگ پمپها در اشکال پیستونی، دیافراگمی، پیستونی دیافراگمی اصلی متریالهای متفاوت مانند (PP,PVC, دوزینگ پمپ دیافراگمی چیست PVDF,PE,S.S316) مناسب جهت گونه های اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوز و اسلاریها ساخت میگردند. لذا جهت به کار گیری به عنوان دوزینگ پمپ مناسب نمیباشند. همانند بقیه گونه های پمپ ها برای تعیین یک دوزینگ پمپ مناسب بایستی هد (فشار عملکردی) ، دبی ( جریان قابل تزریق بر واحد زمان) و مشخصات سیال ورودی مشخص باشد تا مناسب ترین مدل دوزینگ پمپ گزینش شود. هرچند در مورد ها خاص سازندگان سازه بر توصیه دوزینگ پمپهای کلیدی دبی بالا هم ایجاد میکنند. ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه سبب بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد ٤-زياد شدن طول مكش پمپ ها. شیرهای Back Pressure زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استعمال میشود. به طور کلی عمده دوزینگ پمپهای مورد استفاده در صنعت حیاتی دبیهای پائینی میباشند. در مواردی که اختلاف فشار Suction و Discharge کمتر از 1/5 توشه باشد، استعمال میشود. همین مترینگ پمپ ها مهم دبی 0.2 تا 5 لیتر بر ساعت و فشار 7 بار می باشد. معمولاً همین دبی در میان ۱ تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری بین ۱۰ تا ۲۰۰۰ توشه متغیر میباشد که در موردها مختص و سفارشی همین مشخصات قابل تغییر‌و تحول و توصیه است. لازم به ذکر هست که دبی این پمپها قابل تنظیم بوده و حساس دقت به فشار خط، عمل تزریق را انجام میدهند. ولی توجه کار آن‌ها اهمیت توجه به دقتهای ایجاد شركت سازنده، گوناگون میباشد. بیشتر دوزینگ پمپها جهت حفاظت اصلی شیر اطمینان میباشند که در زمان ارتقا بیش از حد مجاز در فشار خروجی فعالیت میکنند. پمپهای دوزینگ از نوع پمپهای جابهجایی مثبت بوده و در نتیجه خروجی آنان به شکل پالس میباشد. این گونه شیر منجر می‌شود که سیال به خاطر فشار ناچیز خط رانش جریان نیابد. انرژی گزینه نیاز برای عمل این مدل دوزینگ پمپ الکترومغناطیس می باشد.
آخرین مطالب