تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

درواقع، ارزشیابی مستمر نوعی ارزشیابی هست که در نقطه نهایی هر بخش از مطالب تدریسشده، در ارتفاع سال تحصیلی و در

توسط MRAMINS در 23 اسفند 1400
درواقع، ارزشیابی مستمر نوعی ارزشیابی هست که در نقطه نهایی هر بخش از مطالب تدریسشده، در ارتفاع سال تحصیلی و در فعالیت مکرر بهصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام میشود. سطح آخری ارزشیابی صورتگرفته اصلاح پاسخها و چگونگی نمرهدهی به آنهاست. نظم و دوام و تأکید بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر (جمعهشبها ساعت 21:30)، اصلاح سریع برگهها که با دقت به چندگزینهای بودن آن ها به خوبی میسر بود و اعلام نمرههای هر امتحان تا قبل از برگزاری امتحان مرحله بعد، موجب شده بود تا دانشآموزان اهمیت جدیت بالا به دنبال افزایش سطح نمره خود باشند و در رقابتی تندرست و پویا به فعالیتهای آموزشی اقدام کنند. مهم توجه به این که آزمون بهصورت هفتگی و تا حد امکان در فواصل وقتی منظم بایستی انجام شود، اعلام نمرههای هر آزمون می بایست در دستکم زمانه پس از برگزاری امتحان و از نحوه بارگذاری بر روی وبلاگ شکل گیرد و اینجاست که معضل امروزی در دسترس بودن تلفن ملازم برای دانشآموزان به نقطه قوتی تبدیل شد و آن‌ها میتوانند به سادگی از عاقبت آزمون خود باخبر شوند. پس از شیوع کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه دارای همین بیماری، سیاست تعطیلی مدارس، دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی را در اولویت برنامههای خویش قرار داد. این مقاله حاصل تجربهای میباشد که در طول برهه زمانی دشوار ناشی از فراگیری بیماری کوویدـ19 در کشور، بهبود کیفی آموزشهای مجازی را تدریس خصوصی شیمی الی دربرداشته است. پس در کسب مشورت از مشاوره تحصیلی و تهیه پکیجهای خوب ترکیبی دریغ نکنید، زیرا ما بارها سبکهای گوناگون فراگیری جذاب و تاثیرگذار را آزموده ایم.. دانشآموزان باید پس از نوشتن پاسخها، تصویر آن را در انتها مهلت 5 دقیقهای بهصورت مستقیم، در پیامرسان واتساَپ ارسال میکردند. اکنون درصورتیکه مقدار پتاس را عمده از حد نیاز برداریم پتاسیم نیترات ناخالص می شود و از خاصیت اکسید کنندگی آن قلیل تدریس خصوصی شیمی عمومی 1 می شود. ابلاغ کار کشته و ارائه ناچیز مثل مطالب درسی (Methods of learning Chemistry lessons)، به کارگیری از راهکارهای پرسرعت فهم 2 نصیب اهمیت یعنی مفاهیم و مسائل، درس دادن تمام درسنامه و حل تست ها از ویژگیهای آموزشی ما است. پکیج تام شیمی حرف اخیر اصلی استفاده از تصاویر و انیمیشن درس دادن شده است. دانشآموزان برای او‌لین توشه در پایهی دهم اهمیت درس شیمی بصورت گسترده و مخصوص در یک مکتوب جداگانه آشنا میشوند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن