بازسازی ساختمان یا تخریب ساختمان؟

نازک کاری: باریک کاری در تمام مرمت ها بیشترین روزگار را به خویش اختصاص می‌دهد چرا که همین سطح پرداخت آخرین منز

توسط MRAMINS در 2 اسفند 1400
نازک کاری: باریک کاری در تمام مرمت ها بیشترین روزگار را به خویش اختصاص می‌دهد چرا که همین سطح پرداخت آخرین منزل است و جزییات متعددی را اساسی خود به یار دارد. او‌لین سؤالی که می بایست از خودتان بپرسید این است که چرا می‌خواهید منزل را تجدید کنید؟ نوسازی ساختمان های غیر بنا ای شامل بازیابی اجزای غیر بنا ای، درها، پنجره ها و مصالح کامل شدن است و استفاده دوباره از همین مصالح و قرار دادن آن ها در بازار در اکثری از موارد همگانی است. بازسازی ساختمان تغییری میباشد که می تواند بها ریال را ارتقا دهد ، چون بخش اعظمی از اشخاص خانه هایی را که یک سری سال ساخته شده اند خریداری می کنند ، آن‌گاه خانه را اهمیت قیمت فراتر نوسازی ، بازسازی و فروش می کنند. عمده مساحت هر منزل را همین فضا ها تشکیل می‌دهند و هیمن فرمان باعث ارتقاء اصلی طراحی در بنا سالن و فضا های نظیر آن میشود. در واقع در مرمت سالن باید بیشترین زمان را گذاشت چرا که امضای پایانی عمل در این بخش دیده میشود. در این گزینه هم تا زمانی که مراجعین و مشتریان ما، با سیستم و تعهد کاری مجموعه ما، بمرور آشنا نشوند، نمی­توان ایشان را حساس ابلاغ شفاهی و یا کتبی تعهدات خودمان نسبت به کار تخصصی که انجام می­دهیم قانع کنیم. تغییرات در سیم کشی و کم و زیاد شدن کلید پریز ها حیاتی دقت به نور پردازی نو نیز در این تراز باید انجام شود. در بنا فضای سالن می بایست کارایی شود تا چیدمان به جهت حالات گوناگون پیش بینی شود و نور پردازی تماما هدفمند و فکر شده انجام شود. بازسازی ساختمان شامل : بازسازی آشپزخانه و کابینت ، تجدید سرویس بهداشتی و حمام ، بنا داخلی ساختمان ، بنا اتاق ها و کمدها ، بازسازی خط مش پله ، باغچه، ایوان و هر نقطه دیگری از ساختمان که باشد قابل انجام است. تجدید اتاق ها: اتاق های هر خانه بمانند اثر انگشت هر شخص فضایی منحصر به فرد است. مرمت فضای خارجی ساختمان نیز شامل نمای ساختمان، مشاعات و ایوان بازسازی ساختمان حق الزحمه و پارکینگ است. در تجدید اتاق بایستی فضا هایی مانند فضای میز کار، فضای کمد ، فضای میز آرایش و پیرایش و فضای تخت خواب همه و تمامی به عنوان یک استاندارد اثبات دیده شود. اتاق والدین ، اتاق فرزند کوچک ، اتاق فرزند بزرگ و غیره هر کدام باید حیاتی دقت به نیاز مصرف کننده آن اتاق طراحی شود. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد بازسازی ساختمان ذر لطفا از برگه ما بخواهید.
آخرین مطالب