الکترود و انواع آن از نظر پوشش فلاکس ،ضخامت پوشش ،ساخت ،جنس مفتول

شعله الکتریسیته فی مابین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک ماده اضافی ذوب می شود الکترود

توسط MRAMINS در 16 بهمن 1400
شعله الکتریسیته فی مابین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک ماده اضافی ذوب می شود الکترودهای قابل انعطاف شده حساس نشانه ها اختصاری بوده ( آئین 1913 ) که بر روی بسته بندی آن‌ها نوشته شده است. همینطور به دور تا به دور آن را پوشش فلاکس (flue coating) پوشانده است. نیروی الکتروموتوری هر سلول برابر اهمیت اختلاف پتانسیل در میان دو سر الکترودهای آن ، موقعی می باشد که جریانی از مولد عبور نکند. به جهت اتصال چند قطعه در جوشکاری از الکترودها و مالامال نمودن فضای خالی دربین آن ها استفاده میشود. کل منظور های کد و مشخصات فنی می بایست دقیقا در تعیین الکترود مورد اعتنا قرار گیرد. پتانسیل آن‌ها نسبت به SHE به راحتی انتخاب می شود. در صورتی که نشانه سوم آن ها عدد 2 باشد، به این معناست که الکترودها در جوشکاری میتوانند در شرایط سطحی و افقی آیتم به کارگیری قرار بگیرند. سیم جوش ها در واقع سیم های فلزی می باشند که برای اتصال قطعات فلزی متفاوت و مالامال نمودن جاهای خالی ایجاد شده استعمال می شوند. الکترود (Electrode) یک سیم فلزی و مادهای رسانا هست که اساسی دو بخش فلز جوشکاری و پوشش بر روی فلز است. شاخصه اساسی الکترود های 6011، بضاعت و توان عمل اهمیت هر دو جریان متناوب و مستقیم است. الکترودها دو نوع کلی روکشدار و بدون روکش دارند، که در ادامه با آن ها آشنا میشوید. همین مدل الکترود وظیفه محافظت رخ ظاهری نوار جوش در درمقابل آلودگیها و اکسیدها را هم الکترود استیل دیجی کالا دارد. شکل ظاهری جوش همین الکترود صاف و در شکافها و درزها مقداری مقعر و سکو سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول دارد. آزمایش شده از طرف اتحادیه مراقبتهای فنی آلمان تا منهای 80 درجه سانتیگراد. الکترود دارای اتصال از یک طرف به یک بخش فلزی و از طرف دیگر به یک بخش غیرفلزی یا نیمهرسانا یا الکترولیت و یا خلا به یک مدار الکتریکی، فی مابین آنها رابطه ساخت میکند. در هر صورت مشخصات فنی ارائه شده از طرف سازنده الکترود حائز کلیدی است.
آخرین مطالب