اتصالات گلخانه اغلب از جنس فولاد هستند

به جهت گشوده و بسته کردن پنجره های سقفی گلخانه می توان از گیربکس های دستی و یا موتورگیربکس برقی استفاده نمود ،

توسط MRAMINS در 27 آبان 1401
به جهت گشوده و بسته کردن پنجره های سقفی گلخانه می توان از گیربکس های دستی و یا موتورگیربکس برقی استفاده نمود ، در دسته برقی مکانیزم گشوده و بسته شدن پنجره ، به جهت پرهیز از تخریب بنا در رخ گیر نمودن احتمالی پنجره ها به کار گیری از موتور گیربکسهای تسمه ای به یار استعمال از قطعه در دست گرفتن بار در داخل تابلو الکتریسیته مربوطه پیشنهاد می گردد. فریم بر مبنا چک کردن انجام شده میتواند به رخ سیرکولار ، گاتیک و یا به رخ شیروانی اجرا شود ، بسته به دسته طراحی و تحلیل ، فریم می تواند به رخ یک تکه ، دو تکه و سه تکه از پروفیل لوله و یا این که قوطی (برای تیپ شیروانی) استعمال شود ، در صورتیکه قاب یک تکه نباشد در تیپهای کمان دار ، اتصال هر قطعه به طریق غلاف پیچ و مهره ای (غیر جوشی) و در تیپ شیروانی هم قطعات کادر به وسیله اتصال منحصر به شکل پیچ و مهره ای صورت می پذیرد. اهمیت دقت به مورد قضیه استفاده بهینه از زمین اجرای گلخانه این ستونهای حایل کناری حساس اعتنا مضاعف و برای اقلیم مورد لحاظ ، به طور معمول در یک جهت گلخانه دارای فاصله یک متر از ستونهای کناری و از پروفیل قوطی گالوانیزه چک میشود . خرپاهای اصلی قابهای میانی شامل هفت تا خیر المان متفاوت به طولهای نظارت شده و از لوله گالوانیزه برای هر سه تیپ گلخانه هست ، طول المانهای خرپا بسته به مدل اقلیم و بر مبنا محاسبات برای هر تیپ ساخته می‌گردد . ناودان های گلخانه از ورق گالوانیزه با ضخامت ۱.۵ یا این که ۲ میلیمتر و در تیپهای مختلف چهار وجهی و هشت وجهی ساخته می گردند و کلیدی اعتنا به ماهیت جانبی ناودان که به عنوان سلطان تیر های سازه عمل می کند به وسیله کرپی های مخصوص (U Bolt) به کمانها متصل می گردد . در هر دو تیپ ناودان ، ناودانهای میانی و ناودانهای کناری کلیدی فروش اتصالات سازه گلخانه اشکال متعدد هستند. حتمی به ذکر است هر یک از این حایلهای بیرونی دارای فونداسیون مستقل و شبیه فونداسیون ستونهای گلخانه و اتصال مفصلی غلاف زاویه دار می باشد. ضروری به ذکر می باشد در صورتیکه مدارک شما کامل باشد در زمانه کاهش از یک ماه جواز تأسیس گلخانه به جهت شما صادر میشودکه هزینه خاصی نیز ندارد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف عمده در مورد اتصال نایلون گلخانه لطفا به تماشا از وب تارنما ما.